آموزش پریمیر

آموزش پریمیر

بدون نظر   |  بازدید : 4  |  1
زبان برنامه نویسی C

زبان برنامه نویسی C

بدون نظر   |  بازدید : 13  |  1
افکت متن در فتوشاپ

افکت متن در فتوشاپ

بدون نظر   |  بازدید : 16  |  2
آموزش حرفه ای ورد 2013

آموزش حرفه ای ورد 2013

بدون نظر   |  بازدید : 36  |  2
اصول نوشتن داستان کوتاه

اصول نوشتن داستان کوتاه

بدون نظر   |  بازدید : 24  |  1
آموزش نرم افزار matlab

آموزش نرم افزار matlab

بدون نظر   |  بازدید : 37  |  1
آموزش فیلم برداری

آموزش فیلم برداری

بدون نظر   |  بازدید : 30  |  3
رنگ

رنگ

بدون نظر   |  بازدید : 41  |  2
... بیشتر
اصول نوشتن داستان کوتاه

اصول نوشتن داستان کوتاه

بدون نظر   |  بازدید : 24  |  1
استاد عشق

استاد عشق

نظر 2   |  بازدید : 1075  |  29
کوروش کبیر

کوروش کبیر

نظر 1   |  بازدید : 1164  |  17
گلستان سعدی

گلستان سعدی

بدون نظر   |  بازدید : 1332  |  15
دیوان حافظ

دیوان حافظ

نظر 1   |  بازدید : 1058  |  13
رساله هزلیات عارف قزوینی

رساله هزلیات عارف قزوینی

بدون نظر   |  بازدید : 3121  |  37
ناصرخسرو قبادیانى

ناصرخسرو قبادیانى

بدون نظر   |  بازدید : 819  |  10
کنیز ملکه ی مصر

کنیز ملکه ی مصر

بدون نظر   |  بازدید : 1337  |  17
... بیشتر
قلعه حیوانات

قلعه حیوانات

بدون نظر   |  بازدید : 1262  |  12
باغت آباد کنکوری

باغت آباد کنکوری

بدون نظر   |  بازدید : 996  |  15
رویاى شور دریا

رویاى شور دریا

بدون نظر   |  بازدید : 871  |  8
وقتی ریشه ها خوابند

وقتی ریشه ها خوابند

بدون نظر   |  بازدید : 1038  |  11
داستان کوتاه آشغال ها

داستان کوتاه آشغال ها

نظر 1   |  بازدید : 1143  |  8
چهارداستان طنز

چهارداستان طنز

نظر 1   |  بازدید : 1298  |  16
اسماعیل

اسماعیل

بدون نظر   |  بازدید : 915  |  4
وامی برای دماغ بابا بزرگ

وامی برای دماغ بابا بزرگ

بدون نظر   |  بازدید : 1035  |  8
... بیشتر
ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی

بدون نظر   |  بازدید : 1167  |  11
اینورتر

اینورتر

بدون نظر   |  بازدید : 1522  |  17
هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

نظر 1   |  بازدید : 1188  |  8
مدارهای یکسو کننده

مدارهای یکسو کننده

نظر 1   |  بازدید : 1793  |  21
جزوه پالس

جزوه پالس

نظر 3   |  بازدید : 784  |  2
GPS

GPS

نظر 2   |  بازدید : 986  |  7
شناسایی اثر انگشت

شناسایی اثر انگشت

نظر 1   |  بازدید : 1203  |  8
مدار آمپلی فایر

مدار آمپلی فایر

بدون نظر   |  بازدید : 2039  |  14
... بیشتر
پرورش ماهی آنجل

پرورش ماهی آنجل

بدون نظر   |  بازدید : 20  |  2
نقشه جاده های ایران

نقشه جاده های ایران

بدون نظر   |  بازدید : 74  |  3
خشونت کودکان

خشونت کودکان

بدون نظر   |  بازدید : 23  |  2
زبان ماشین و اسمبلی

زبان ماشین و اسمبلی

نظر 7   |  بازدید : 2160  |  17
ورزش های همگانی

ورزش های همگانی

بدون نظر   |  بازدید : 1113  |  3
قانون کار

قانون کار

نظر 6   |  بازدید : 4729  |  30
طرح توجیهی خدمات

طرح توجیهی خدمات

بدون نظر   |  بازدید : 1079  |  2
قوانین نوین اقتصادی

قوانین نوین اقتصادی

نظر 4   |  بازدید : 877  |  7
... بیشتر
  • ضمیمه های جام جم